Vest-Agder Skytterkrets


Vi holder på med vedlikehold av nettsiden, nytt innhold legges inn fortløpende.

Kommende Hendelser

24 mai

Vest-Agder Skytterkrets inviterer alle

medlemsklubber/lag til

 

EKSTRA ORDINÆRT KRETSTING 2021

Tirsdag 24.05 2022

Klokken: 19:00

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av representanter.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to representanter til å

     underskrive protokoll.

  1. Valg av styre/komiteer.

 

----- Kretstinget avsluttes ---

Styret i Vest-Agder Skytterkrets 2021 har bestått av:

Leder:                         Jarl-Edvind Edvardsen (Greipstad Pistolklubb)

Nestleder:                   Siri Salvesen Nygård (Greipstad Pistolklubb)

Kasserer:                     Thor Olav Dale (Vennesla Pistolklubb)

Gren Leder Pistol:       Torbjørn Hellås (Kvinesdal Pistolklubb)

Gren Leder Viltmål:    (Ingen)

Gren Leder Leirdue:   Arne Hjelmeseter (Sogndalen JFF)

Utdanningskontakt:   Kjell E. Lund (Kvinesdal PistolKlubb)

Vara utdan.kontakt:   (Ingen)


Varamedlem:              Arild Håvik (Farsund Pistolklubb)

Varamedlem:              Karoline Tveit (Vennesla Pistolklubb)


Revisor:                      Harald Breland (Greipstad Pistolklubb)
Revisor:                      Jan Martin Skarberg (Kristiansand Garnison Pistolklubb)


Valgkomité:               Berner Helland (Marnar Pistollag)

Jan Martin Skarberg (Kristiansand Garnison pistolklubb)

Erik N Pedersen (Vennesla Pistolklubb)

 

Viser til avholdt kretsting i Vest-Agder skytterkrets 21. april 2022, hvor vi som forventet ikke fikk valgt inn nytt styre for kretsen. Vi har i dag et styre som i utgangspunktet ønsker å bli byttet ut. Leder, nestleder og kasserer stiller ikke til gjenvalg. Grenleder pistol kan ta opprykk til nestleder hvis vi får andre kandidater i hans rolle. Resten av styret er villige til å ta et år til hvis vi ikke får andre kandidater.
Vi oppfordrer klubbene i kretsen til å grave dypt for å finne frem aktuelle kandidater til styrevervene og bringer disse videre til valgkomiteen innen fredag 20. mai 2022.
Får vi ikke valgt inn et fungerende styre på det kommende ekstraordinære kretstinget, kan vi ende opp i en situasjon hvor kretsen blir lagt ned. Da vil alle kretsens aktiva bli overtatt av Norges skytterforbund som vil avgjøre kretsens videre fremtid. Det vil da være stor sannsynlighet for at kretsen blir slått sammen med Østre Agder skytterkrets.

Valgkomiteen kan kontaktes ved Erik Pedersen (Vennesla PK) på telefon: 991 01 032 eller e-post: peder83@hotmail.com

 

Med vennlig hilsen

Styret Vest-Agder Skytterkrets

Buen kulturhus (Mandal)

19.00 - 21.00