Om oss

Velkommen til oss, vi ser frem til å samarbeide med klubbene om å utdanne flere dommere/skyteledere osv.

Flere av klubbene i kretsen begynner å få elektroniske skiver, så vi har begynt forberedende planlegging av et elektronikkdommerkurs i løpet av våren 2020.
Vi ønsker også å lufte interessen for et feltdommerkurs tidlig i 2020.

Klubbene kan kontakte oss med informasjon om kandidater til disse kursene.

Styret

Jarl-Edvind Edvardsen

Leder
(Greipstad Pistolklubb)

Torbjørn Hellås

Grenleder Pistol
(Kvinesdal Pistolklubb)

Thor Olav Dahle

Kasserer
(Vennesla Pistolklubb)

Arild Havik

1.. Varamedlem
(Farsund Pistolklubb)

Siri Salvesen Nygård

Nestleder
(Greipstad Pistolklubb)

Arne Hjelmester

Grenleder Leirdue
(Songdalen JFF)

Kjell Eivind Lund

Utdanningskontakt

(Kvinesdal Pistolklubb)


Karoline Tveit

2. Varamedlem

(Vennesla Pistolklubb)